กระเบื้องลายไม้โสสุโก้

กระเบื้องปูพื้นลายไม้โสสุโก้ Sosuco Wood Tiles กระเบื้องลายไม้โสสุโก้ เป็นกระเบื้องปูพื้น โดยเป็นกระเบื้องประเภทเซรามิค คือ เนื้อของกระเบื้องจะเป็นสีแดง โดยจะมีลายอยู่ที่ผิวบนของกระเบื้อง  ...
Read More