สีทาบ้าน อยุธยา

สีทาบ้าน ในท้องตลาด ผู้ผลิตได้ผลิตสีทาบ้าน ที่มีคุณสมบัติพิเศษต่างๆออกมาให้ ผู้ใช้ ได้เลือกใช้ ตามความต้องการในการใช้งานที่แตกต่างออกไป ซึ่งปัจจุบัน ไม่ได้แยกประเภทเพียงสีทาภายนอก สีทาภายในเท่านั้น ยังมีการนำเอาเทคโนโลยีต่างๆ รวมเข้ากับผลิตภัณฑ์เพื่อสร้างผลิตภัณฑ์ที่จะช่วยให้การทาสีทำได้ง่าย ลดขึ้นตอนตอบสนองความต้องการได้อย่างตรงจุด
สีทาบ้าน อยุธยา มีทั้งสีน้ำ ซึ่งเป็นสีที่ได้รับความนิยมมาอย่างยาวนาน แต่สีน้ำเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีข้อจำกัดในการใช้งานค่อนข้างมาก ราคาถูกกว่าสีทาภายในชนิดอื่นๆ สีอะคริลิค เป็นสีทาภายในที่มีส่วนผสมของพอลิเมอร์ สีจะติดทนนานมากกว่าสีน้ำ สีสดกว่าสีน้ำทาภายใน แต่มีข้อเสียเช่นกัน สีอะคริลิค มักจะมีกลิ่นฉุนเป็นอันตรายต่อสุขภาพ เมื่อทาเสร็จจะต้องทิ้งช่วงเวลาเพื่อระบายอากาศ และกลิ่นฉุนให้หมด สีพลาสติก เป็นสีที่จัดว่ามีจุเด่นอยู่ที่ การทำความสะอาด สีพลาสติกเป็นสีที่สามารถทำความสะอาดได้ง่าย ทั้งนี้ทั้งนั้น ขึ้นอย่กับว่าเปื้อนอะไร สีสน ไม่ซึดจาง ทนทาน และที่สำคัญมีราคาสูงกว่า สีทาภายในทั้งสองชนิดข้างต้นอย่างแน่นอน
แต่ไม่ว่าจะเลือกสีทาภายในแบบไหน ควรคำนึงถึงการใช้งานว่าควรจะเลือกใช้สีชนิดใดเพื่อความคุ้มค่าแบะเหมาะสมอย่างสูงสุด บริเวณภายนอกอาคาร และกลางแจ้ง เป็นบริเวณที่ไม่สามารถหลีกเลี่ยงความเสียหายจากสภาวะแวดล้อมได้เลย ทั้งแสงแดด แสงยูวี ความร้อน ฝุ่นควัน ลม ฝน แม้กระมั่งความชื้นซึ่งเป็นมลภาวะที่สีทาภายนอกจะต้องเจอและปัญหาทั่วไปของสีทาภายนอก คือ สีลอกล่อน สีซีดจางและเชื้อราบนผนัง สีทาภายนอกที่มีขายอยู่ทั่วไปในท้องตลาดผู้ผลิตจึงเน้นที่ประสิทธิภาพและการใช้งานเป็นหลัก สีทาภายนอกที่ดี ควรเป็นสีที่ไม่ลอกล่อนคือ ทนต่อความชื้นอันเป็นปัญหาใหญ่ของผนังเพราะความชื้น เป็นปัจจัยสำคัญที่ทำให้สีทาภายนอก ลอกล่อนเป็นแผ่น
สีทาภายนอกที่ดี ควรมีประสิทธิภาพในการป้องกันการเกิดเชื้อราได้เป็นอย่างดี และต้องทนต่อรัลสียูวีได้อีกด้วย สีทาภายนอกตามท้องจลาดที่เห็นได้ทั่วไป มีทั้งสีน้ำ สีอคริลิค สีพลาสติก สีน้ำมัน ซึ่งแต่ละชนิดนั้น มีประสิทธิภาพในการตอบสนองการใช้งานที่แตกต่างกันออกไป สีทาภายนอกแต่ละชนิดมีคุณภาพแจกจ่างกัน ดังนั้นควรเลือกสีทาภายนอกที่เหมาะสมกับการใช้งานให้มากที่สุดและจะต้องเลือกให้เหมาะกับสภาพภูมิอากาศที่ตั้ง จึงไม่ควรพิจารณาจะความต้องการเพียงอย่างเดียวเท่านั้น วิธีการดูแลสีทาภายนอก ส่วนใหญ่จะใช้วิธีทาซ้ำเมื่อครบระยะเวลาที่สมควร ข้อแนะนำก่อนทาสีทาภายนอก ควรทาสีรองพื้นก่อนลงสีจรองเพื่อให้ได้เม็ดสีที่ชัดเจนสวยงาม สีไม่เพี้ยน

1,423 total views, 0 views today

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *